چهل حدیث طبی درباره دفع بیماری

چهل حدیث درمان بیماری

حدیث۱: آویشن شیرازی

حضرت رضا مى فرمودند: آویشن معده را تقویت مى کند، و بلغم را بر طرف مى نماید، آویشن نیز انسان را از لقوه در امان نگاه مى دارد، (لقوه – بیماری است که در صورت انسان پیدا مى شود، و لب و دهان یا فک بطرفى کج مى شود).

 

حدیث۲: باقلا

امام رضا(ع): خوردن باقلا، مغز استخوان های ساق پا را استحکام می بخشد و خون تازه تولید می کند.

 

حدیث۳: پنیر

پیامبر(ص) فرمودند: پنیر، درد است؛ اما چون با گردو خورده شود، درمان است.

 

حدیث۴: پیاز

حضرت امام صادق (ع ) مى فرماید: پیاز بخورید پیاز داراى سه خاصیت است : دهان را خوشبو مى کند، لثه ها را محکم مى سازد و منى را زیاد مى نماید.
نکته: از آنجا که بوى بد دهان در نتیجه یک سلسله عفونتهاى داخلى است ، و پیاز از دشمنان سر سخت عفونت است لذا آن را میکروب کش و نابود کننده بوهاى متعفن دانسته اند و طبعا با رفتن بوهاى بد بوى خوش طبیعى پیدا مى شود اگر چه پیاز خود داراى بویى تیز و تند است .

 

حدیث۵: پیه

امام علی(ع) می فرمایند: پیه، هم اندازه ی خود، بیماری را از بدن بیرون می برد. مردم، به هیچ چیز بهتر از روغن حیوانی و قرائت قرآن، درمان نجسته اند.

 

حدیث۶: تَره

از حضرت امام صادق (ع) درباره خواص تره سئوال شد، آن حضرت فرمودند در آن ۴ خصلت است .
۱ – دهان را خوشبو مى سازد
۲ – بادهاى معده را بر طرف مى نماید
۳ – بیمارى بواسیر را از بین مى برد.
۴ – کسى که همیشه از آن بخورد دچار بیمارى جذام نمى شود.

 

حدیث۷: ترب

امام صادق(ع) می فرمایند: ترب، بیخش، بلغم را از میان می برد، قسمت میانی اش هضم کننده است، و برگش ادرار آور است.

 

حدیث۸: تُرَنج(پرتقال)

رسول خدا(ص) می فرمایند: برشما باد ترنج، چراکه دل را نیرو می بخشد و بر توان مغز می افزاید.

 

حدیث۹: چغندر

امام رضا(ع ) فرمودند: به بیماران ، برگ چغندر بدهید زیرا در آن شفاء است ، و هیچگونه درد و بیماری در آن نیست ، و ضمنا آرامش در خواب مریض ایجاد مى کند.

 

حدیث۱۰: خرفه

رسول خدا(ص) فرمودند: بر شما باد خرفه؛ چرا که زیرکی می دهد و اگر تنها یک چیز باشد که عقل را افزون می کند، همان است.

 

قسمت دوم احادیث درباره درمان بیماری به وسیله خوراکی ها

حدیث۱۱: خیار

پیامبرخدا(ص) فرموده اند: بر شما باد خیار؛ چرا که خداوند متعال، درمان هر بیماری را در آن نهاده است.

 

حدیث ۱۲: روغن حیوانی

امام صادق (ع ) مى فرماید: که على (ع ) مى فرمود روغنهاى گاوى ، شفا دهنده بیماری هستند.

 

حدیث۱۳: روغن زیتون

امام ششم (ع ) مى فرماید: بهترین خورشها نزد رسول خدا(ص ) سرکه و روغن زیتون بوده و نیز آن حضرت فرمودند: این غذا، غذاى انبیاء است .

 

حدیث۱۴: زردک

امام صادق(ع) فرمودند: زردک، مایه ی ایمنی از قولنج و بواسیر است و توان نزدیکی را تقویت می کند.

 

حدیث۱۵: سنجد

امام صادق(ع) فرمودند: سنجد، گوشتش گوشت می رویاند، استخوانش استخوان را رشد می دهد و پوستش پوست را می پرورد. علاوه ب این، سنجد، کلیه را گرم می کند، معده را پاک می سازد، مایه ایمنی از بواسیر و قطره قطره آمدن بول است، ساق پا را قوی می کند و رگ جذام را به کلی قطع می نماید.

 

حدیث۱۶: سبزیها

پیامبر اکرم(ص) می فرمایند: سفره هاى خودتان را با سبزیها بیارایید، زیرا انواع میکربها را – به اذن خداوند – نابود مى سازد.

 

حدیث۱۷: سیر

پیامبر خدا(ص): سیر بخورید و بدان درمان کنید؛ چراکه درمان هفتاد بیماری در آن هست.

 

حدیث۱۸: شاهی

امام ششم فرمودند: هر کس در شب شاهى بخورد ماده بیمارى جذام در بینى او تحریک مى شود، و خونهاى صاف او کم و در عوض خون هاى کثیف و سوخته اش بسیار مى شود.

 

حدیث۱۹:شکر

امام کاظم(ع) می فرمایند:هرکس در هنگام خفتن، دو شکر پاره بردارد، برای او در برابر هر دردی مگر درد مرگ درمان است.

 

حدیث۲۰: شنبلیله

پیامبر خدا(ص) فرمودند: به شنبلیله درمان بجویید. اگر امت من می دانستند که شنبلیله برایشان چه سودهایی دارد، با آن درمان می کردند، هرچند همسنگ آن، طلا می دادند!

قسمت سوم احادیث درباره درمان بیماری به وسیله خوراکی ها

حدیث۲۱: شیر شتر

پیامبرخدا(ص)فرمودند: شیر شتر… برای کسانی که به ناراحتی معده(سوء هاضمه) مبتلا هستند، درمان است.

 

حدیث۲۲:شیرینی

پیامبر خدا(ص): دل مؤمن، شیرین است و او شیرینی را دوست دارد.

 

حدیث۲۳: عُناب

پیامبر اعظم(ص): عناب، تب را می برد.

 

حدیث۲۴: گل ختمی

امام هشتم میفرمایند: شستشو دادن سر را با گل ختمى در روز جمعه جزو دستورات پیغمبر اسلام (ص ) است علاوه بر این داراى خواصى است مانند اینکه موها و صورت را زیبا مى نماید، و از سردرد جلوگیرى مى کند

 

حدیث۲۵: گوشت شتر

المحاسن- به نقل از سیاری، در حدیثی که سند آن را به امام معصوم رسانده است- :

خوردن گوشت شتر، دل دادگی به گوشت را فرو می نشاند.

 

حدیث۲۶: کاسنی

حضرت امام رضا(ع ) آنرا شفاى هزار درد و مرض دانسته و بعلاوه فرمودند هر مرض و دردى که در اندرون انسان است بوسیله کاسنى رفع مى گردد.

 

حدیث۲۷: کباب

امام باقر(ع) یا امام صادق(ع)فرمودند: خوردن کباب، تب را می برد.

 

حدیث۲۸: کُندُر

پیامبر خدا(ص)- خطاب به امیرالمؤمنین(ع)- : ای علی! سه چیز بر حافظه می افزاید و بلغم را می برد: کندر، مسواک و قرائت قرآن.

 

حدیث۲۹: لوبیا

امام صادق(ع) فرمودند: لوبیا، بادهای نهفته ی درون را دور می کند.

 

حدیث۳۰: ماست

حضرت علی(ع) می فرمایند: هر کس مایل به خوردن ماست است و نیز مى خواهد که زیانى به او نرسد زنیان در آن بریزد و بخورد.

*نکته:ماست براى اشخاص سرد مزاج خوب نیست رطوبت را زیاد مى کند، محرک نیروى جنسى است.

 

قسمت چهارم احادیث درباره درمان بیماری به وسیله خوراکی ها

 

حدیث۳۱: ماش

مکارم الاخلاق- به نقل از یکی از یاران امام رضا(ع) که از ایشان درباره ی بَهَک(همانند پیسی) پرسید- :

امام رضا(ع) فرمود: قدری ماش تازه را در فصل برداشت آن بردار و همراه با برگش بکوب و سپس بفشر تا آبش گرفته شود. این آب را در حالت ناشتا بخور و بر قسمتهای بهک زده ی پوست نیز بمال.

این کار را انجام دادم و بهبود یافتم.

 

حدیث۳۲: نان

امام صادق(ع) فرمودند:تن، بر نان، استوار شده است.

 

حدیث۳۳: نخود

امام صادق(ع)- هنگامی که نزد ایشان از نخود نام بردند- برای کمر درد، سودمند است.

 

حدیث۳۴: نمک

هرکس پیش از هرچیز و پس از هرچیز، نمک بخورد، خداوند سیصد وسی نوع بلا را که کمترینش جذام است، از او برمی دارد.

 

حدیث۳۵: هَلیم(که به غلط املایی حلیم نوشته می شود)

امام علی(ع) فرمودند: بر شما باد هلیم؛چراکه تا چهل روز، نشاط عبادت می دهد. آن خود، جزئی از سفره ی آسمانی ای است که بر پیامبرخدا فروفرستاده شد.

 

حدیث۳۶: پنیر

امام رضا(ع ) مى فرماید:دو چیزند که هرگاه داخل معده شوند سبب فساد آن مى گردند: پنیر و گوشت مانده .

*نکته: اگر پنیر را با مغز گردو بخورند مستحب است ولى تنها خوردن آن مکروه است .

 

حدیث۳۷:خیار

امام صادق(ع) فرموده اند: چون خیار می خورید، آن را از ته بخورید؛ چراکه برکتش افزون تر است.

 

حدیث۳۸: سیر

امام رضا(ع) فرمودند: هرکس می خواهد بادی دامنگیر او نشود، در هرهفت روز،[یکبار] سیر بخورد.

 

حدیث۳۹: نمک

امام صادق(ع) فرمودند: هر کس بر نخستین لقمه از غذای خود نمک بپاشد، کک و مک صورت او از میان می رود.

 

حدیث۴۰: هلیم

امام صادق(ع) فرمودند: یکی از پیامبران،از ضعف و کمی توان آمیزش، به درگاه خداوند اظهار ناراحتی کرد. خداوند، او را به خوردن هلیم، فرمان داد.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *