چهل حدیث طبی درباره دفع بیماری

چهل حدیث درمان بیماری

حديث1: آويشن شيرازي

حضرت رضا مى فرمودند: آويشن معده را تقويت مى كند، و بلغم را بر طرف مى نمايد، آويشن نيز انسان را از لقوه در امان نگاه مى دارد، (لقوه – بیماری است كه در صورت انسان پيدا مى شود، و لب و دهان يا فك بطرفى كج مى شود).

 

حديث2: باقلا

امام رضا(ع): خوردن باقلا، مغز استخوان هاي ساق پا را استحكام مي بخشد و خون تازه توليد مي كند.

 

حديث3: پنير

پيامبر(ص) فرمودند: پنير، درد است؛ اما چون با گردو خورده شود، درمان است.

 

حديث4: پياز

حضرت امام صادق (ع ) مى فرمايد: پياز بخوريد پياز داراى سه خاصيت است : دهان را خوشبو مى كند، لثه ها را محكم مى سازد و منى را زياد مى نمايد.
نكته: از آنجا كه بوى بد دهان در نتيجه يك سلسله عفونتهاى داخلى است ، و پياز از دشمنان سر سخت عفونت است لذا آن را ميكروب كش و نابود كننده بوهاى متعفن دانسته اند و طبعا با رفتن بوهاى بد بوى خوش طبيعى پيدا مى شود اگر چه پياز خود داراى بويى تيز و تند است .

 

حديث5: پيه

امام علي(ع) مي فرمايند: پيه، هم اندازه ي خود، بيماري را از بدن بيرون مي برد. مردم، به هيچ چيز بهتر از روغن حيواني و قرائت قرآن، درمان نجسته اند.

 

حديث6: تَره

از حضرت امام صادق (ع) درباره خواص تره سئوال شد، آن حضرت فرمودند در آن 4 خصلت است .
1 – دهان را خوشبو مى سازد
2 – بادهاى معده را بر طرف مى نمايد
3 – بيمارى بواسير را از بين مى برد.
4 – كسى كه هميشه از آن بخورد دچار بيمارى جذام نمى شود.

 

حديث7: ترب

امام صادق(ع) مي فرمايند: ترب، بيخش، بلغم را از ميان مي برد، قسمت مياني اش هضم كننده است، و برگش ادرار آور است.

 

حديث8: تُرَنج(پرتقال)

رسول خدا(ص) مي فرمايند: برشما باد ترنج، چراكه دل را نيرو مي بخشد و بر توان مغز مي افزايد.

 

حديث9: چغندر

امام رضا(ع ) فرمودند: به بيماران ، برگ چغندر بدهيد زيرا در آن شفاء است ، و هيچگونه درد و بیماری در آن نيست ، و ضمنا آرامش در خواب مريض ايجاد مى كند.

 

حديث10: خرفه

رسول خدا(ص) فرمودند: بر شما باد خرفه؛ چرا كه زيركي مي دهد و اگر تنها يك چيز باشد كه عقل را افزون مي كند، همان است.

 

قسمت دوم احادیث درباره درمان بیماری به وسیله خوراکی ها

حديث11: خيار

پيامبرخدا(ص) فرموده اند: بر شما باد خيار؛ چرا كه خداوند متعال، درمان هر بیماری را در آن نهاده است.

 

حديث 12: روغن حيواني

امام صادق (ع ) مى فرمايد: كه على (ع ) مى فرمود روغنهاى گاوى ، شفا دهنده بیماری هستند.

 

حديث13: روغن زيتون

امام ششم (ع ) مى فرمايد: بهترين خورشها نزد رسول خدا(ص ) سركه و روغن زيتون بوده و نيز آن حضرت فرمودند: اين غذا، غذاى انبياء است .

 

حديث14: زردك

امام صادق(ع) فرمودند: زردك، مايه ي ايمني از قولنج و بواسير است و توان نزديكي را تقويت مي کند.

 

حديث15: سنجد

امام صادق(ع) فرمودند: سنجد، گوشتش گوشت مي روياند، استخوانش استخوان را رشد مي دهد و پوستش پوست را مي پرورد. علاوه ب اين، سنجد، كليه را گرم مي كند، معده را پاك مي سازد، مايه ايمني از بواسير و قطره قطره آمدن بول است، ساق پا را قوي مي كند و رگ جذام را به كلي قطع مي نمايد.

 

حديث16: سبزيها

پيامبر اكرم(ص) مي فرمايند: سفره هاى خودتان را با سبزيها بياراييد، زيرا انواع ميكربها را – به اذن خداوند – نابود مى سازد.

 

حديث17: سير

پيامبر خدا(ص): سير بخوريد و بدان درمان كنيد؛ چراكه درمان هفتاد بیماری در آن هست.

 

حديث18: شاهي

امام ششم فرمودند: هر كس در شب شاهى بخورد ماده بيمارى جذام در بينى او تحريك مى شود، و خونهاى صاف او كم و در عوض خون هاى كثيف و سوخته اش بسيار مى شود.

 

حديث19:شكر

امام كاظم(ع) مي فرمايند:هركس در هنگام خفتن، دو شكر پاره بردارد، براي او در برابر هر دردي مگر درد مرگ درمان است.

 

حديث20: شنبليله

پيامبر خدا(ص) فرمودند: به شنبليله درمان بجوييد. اگر امت من مي دانستند كه شنبليله برايشان چه سودهايي دارد، با آن درمان مي كردند، هرچند همسنگ آن، طلا مي دادند!

قسمت سوم احادیث درباره درمان بیماری به وسیله خوراکی ها

حديث21: شير شتر

پيامبرخدا(ص)فرمودند: شير شتر… براي كساني كه به ناراحتي معده(سوء هاضمه) مبتلا هستند، درمان است.

 

حديث22:شيريني

پيامبر خدا(ص): دل مؤمن، شيرين است و او شيريني را دوست دارد.

 

حديث23: عُناب

پيامبر اعظم(ص): عناب، تب را مي برد.

 

حديث24: گل ختمي

امام هشتم ميفرمايند: شستشو دادن سر را با گل ختمى در روز جمعه جزو دستورات پيغمبر اسلام (ص ) است علاوه بر اين داراى خواصى است مانند اينكه موها و صورت را زيبا مى نمايد، و از سردرد جلوگيرى مى كند

 

حديث25: گوشت شتر

المحاسن- به نقل از سياري، در حديثي كه سند آن را به امام معصوم رسانده است- :

خوردن گوشت شتر، دل دادگي به گوشت را فرو مي نشاند.

 

حديث26: كاسني

حضرت امام رضا(ع ) آنرا شفاى هزار درد و مرض دانسته و بعلاوه فرمودند هر مرض و دردى كه در اندرون انسان است بوسيله كاسنى رفع مى گردد.

 

حديث27: كباب

امام باقر(ع) يا امام صادق(ع)فرمودند: خوردن كباب، تب را مي برد.

 

حديث28: كُندُر

پيامبر خدا(ص)- خطاب به اميرالمؤمنين(ع)- : اي علي! سه چيز بر حافظه مي افزايد و بلغم را مي برد: كندر، مسواك و قرائت قرآن.

 

حديث29: لوبيا

امام صادق(ع) فرمودند: لوبيا، بادهاي نهفته ي درون را دور مي كند.

 

حديث30: ماست

حضرت علي(ع) مي فرمايند: هر كس مايل به خوردن ماست است و نيز مى خواهد كه زيانى به او نرسد زنيان در آن بريزد و بخورد.

*نكته:ماست براى اشخاص سرد مزاج خوب نيست رطوبت را زياد مى كند، محرك نيروى جنسى است.

 

قسمت چهارم احادیث درباره درمان بیماری به وسیله خوراکی ها

 

حديث31: ماش

مكارم الاخلاق- به نقل از يكي از ياران امام رضا(ع) كه از ايشان درباره ي بَهَك(همانند پيسي) پرسيد- :

امام رضا(ع) فرمود: قدري ماش تازه را در فصل برداشت آن بردار و همراه با برگش بكوب و سپس بفشر تا آبش گرفته شود. اين آب را در حالت ناشتا بخور و بر قسمتهاي بهك زده ي پوست نيز بمال.

اين كار را انجام دادم و بهبود يافتم.

 

حديث32: نان

امام صادق(ع) فرمودند:تن، بر نان، استوار شده است.

 

حديث33: نخود

امام صادق(ع)- هنگامي كه نزد ايشان از نخود نام بردند- براي كمر درد، سودمند است.

 

حديث34: نمك

هركس پيش از هرچيز و پس از هرچيز، نمك بخورد، خداوند سيصد وسي نوع بلا را كه كمترينش جذام است، از او برمي دارد.

 

حديث35: هَليم(كه به غلط املايي حليم نوشته مي شود)

امام علي(ع) فرمودند: بر شما باد هليم؛چراكه تا چهل روز، نشاط عبادت مي دهد. آن خود، جزئي از سفره ي آسماني اي است كه بر پيامبرخدا فروفرستاده شد.

 

حديث36: پنير

امام رضا(ع ) مى فرمايد:دو چيزند كه هرگاه داخل معده شوند سبب فساد آن مى گردند: پنير و گوشت مانده .

*نكته: اگر پنير را با مغز گردو بخورند مستحب است ولى تنها خوردن آن مكروه است .

 

حديث37:خيار

امام صادق(ع) فرموده اند: چون خيار مي خوريد، آن را از ته بخوريد؛ چراكه بركتش افزون تر است.

 

حديث38: سير

امام رضا(ع) فرمودند: هركس مي خواهد بادي دامنگير او نشود، در هرهفت روز،[يكبار] سير بخورد.

 

حديث39: نمك

امام صادق(ع) فرمودند: هر كس بر نخستين لقمه از غذاي خود نمك بپاشد، كك و مك صورت او از ميان مي رود.

 

حديث40: هليم

امام صادق(ع) فرمودند: يكي از پيامبران،از ضعف و كمي توان آميزش، به درگاه خداوند اظهار ناراحتي كرد. خداوند، او را به خوردن هليم، فرمان داد.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 9 =