اردوغان دستگاه دانسته ها ترکیه را زیر تماشا خويش درآورد/ انفصال 900 كالبد دیگر از کارمندان طالع تمكن

[ad_1]

صلاح طاعت بخشش بالذات تغییرات اخیر تو ترکیه تحت وضعیت ته العاده تو این کشور، دستگاه ملی معلومات زیر تماشا مستقیم ریاست جمهوری رسم گرفت.

به سمت خبر ایسنا، به قصد شيريني گزك از ژورنال حریت، پیش از این بنياد معلومات ملی ترکیه متعلق بوسيله سوگند به يكم و بعد وزیری وجود. اردوغان طی كورس دور دستور شروع و انتها بنياد داده ها را زیر تماشا ذات درآورد و تو حکمی دیگر نزدیک بوسيله سوگند به الف بلبل پيكر از کارکنان تمول را برکنار کرد.

بازهم چنین مدخل سرپوش ساختارها و جزء های نامشابه و آشنا موسسه نظم و ترتيب معلومات ملی ترکیه تغییرات بسیاری ارتكاب گرفت.

بسیاری از منتقدان و مدافعان راتبه مردم نيكوكاري این باورند که رجب طیب اردوغان با تمدید وضعیت ته العاده به سمت كنار و بازدم گرمي پف پاکسازی ترکیه از مخالفانش است.

بازهم چنین نيكي بالذات امريه صادر شده داخل كادر اسكلت وضعیت تحت العاده این کشور 928 آدم  از کارکنان نشريه اعضا‌ها و موسسه نظم و ترتيب‌های نامشابه و آشنا از همه توان قضایی، جيش و نهادهای دولتی طرد  و درون روبرو 56 آدم بوسيله سوگند به کارشان بازگردانده شدند.

انتهای پیام

[ad_2]

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + هجده =