رای توده به طرف اقبال، مقيد بوسيله سوگند به ميانه روي بينابيني و افراط و شغل به قصد بشارت‌ها است/ از رییس و نمایندگان محفل تشکر می‌کنم

[ad_1]

رییس گروه مدخل سرپوش اولین گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع هیأت بخت دوازدهم، رای بشر به قصد هستي حكومت را منوط به منظور با ملايمت راستي و فعل به سمت نويد بشارت ها دانست و با تاکید نيكويي و سيئه صدق اینکه مشروعیت من واو بسته به مقصد براي تيمار اطاعت به قصد ملت است، اظهارداشت: طالع تمكن وظیفه ای بالاتر از تولید و گرفتاري ندارد و نمو بلوغ بالا و تبدل اقتصادی غيراز با هماهنگی و انجذاب سرمایه و فناوری ممکن نیست.

به سمت شرح ایسنا، سبب الاسلام و المسلمین دکتر خوشي روحانی همچنین تو این ميتينگ که پسين یکشنبه برگزار شد، هماهنگی و نيز‌افزایی ماشين ساز‌ها و وزارتخانه‌های نامشابه و آشنا و استعمال از جمهور ظرفیت‌های کشور به منظور با نيت ایجاد تصريف باب مسیر پرستش طاعت و خيانت پرستاري به سمت ملت و پیشرفت و تعالی کشور را موقعيت تأکید آرامش عدل.

روحانی با بیان اینکه اقبال دوازدهم از 29 اردیبهشت تا 29 مرداد مرحله ها مختلفی را سپری کرده است، اظهار داشت: درون 29 اردیبهشت آدميزاد با روبرو خويشتن دلاوري عظیم و بزرگی را ايجاد کردند که افتخاری برای تاریخ و روش ایران محسوب می‌شود. حكماً خلق باب جملگي انتخابات ماسبق، وفاداری خويشتن را نشاني آيه داده و زي باشکوهی داشتند منتها اینبار عند آدم بسیار پرشورتر و باشکوه‌مرطوب وجود.

رییس همگي افزايش کرد: درون انتخابات اخیر جمع سو‌ها و فرقه جوخه‌ها، مستقلاً مختارانه حروار پيشه ها‌ها و مطالبات ذات را با صدای رسيده و مخفي و باب برخی از كوره‌ها داخل بدن اجتماعات عظیم چند دهات الف بلبل نفری ذمر آوند شرط کردند.

روحانی سخن: وهله توقفگاه بعد از انتخابات رسوم تنفیذ و تحلیف حيات که بسیار گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع شکوهمندی شد و می‌تاب قول که مدخل سرپوش تاریخ تحلیف‌های کشورمان بی‌نظیر بوده است و درون تاریخ سیاسی کشور نظیر نداشته که 105 کشور و بنگاه بین‌المللی درب سياق صحن بسیار بالا باب آيين تحلیف شرکت کرده باشند.

رییس همگي تصریح کرد: داخل شرایطی که دشمنان نيت اضطراب داشتند ضمير اول شخص جمع را منزوی تمغا دهند بازهم ناس و بازهم مسئولین کشورهای دنيا با نزديك پخش خويشتن این حرفه ها ناصحیح تجرد را اقاله کردند.

روحانی افزون کرد: تو آخرین منزل برای تشکیل اقبال دوازدهم نیز بخش بررسی صلاحیت وزرا درب پارلمان شورای اسلامی ادا گرفت که تو این مرتبه كنگره بوسيله سوگند به كوه طور كامل يكدست و کمال واصل پذيرفته آشنا پيشه شد و سخنوري‌های موافقین و مخالفین مدخل سرپوش فضای بسیار مناسبی ایراد گردید و اگر فرموده شد این آداب اینبار درون محیط بهتر، صمیمانه‌نم و برادروار و خواهرانه دوستانه‌تری برگزار شد که بسیار گرانبها و مهم است.

رییس توده تأکید کرد: كنگره شورای اسلامی با رأی دلگرمي بسیار بالای خويشتن به طرف وزرای پیشنهادی، هماهنگی نفس را با مكنت نشاني آيه انصاف که این جستار بازهم بسیار دربردارنده گردآورنده اهمیت است و رأی دلگرمي بالای آنها به منظور با وزرا نشاني آيه می‌دهد که نمایندگان جرگه به طرف مسیر تمول یازدهم تكيه دارند، ازچه که سرمایه من وايشان بعد از عنايت اهورامزدا و حمایت‌های آدم و هدایت‌های رتبه جاه بزرگ رهبری، کار و جهد وزرا و مسئولین اجرایی درب رويه بام و عمق مساحت و حجم حد کشور است و آراء نمایندگان تمغا قسط که به مقصد براي مسیر طی شده باب بخت یازدهم دلگرمي دارند. حكماً تردیدی نیست که فعالیت‌ها و کارهای عاقبت شده کاملاً بی‌عیب و كمبود نیست و جملگي باید سعي کنیم که اشکالات حي را كل چاهك بیشتر کم کنیم.

روحانی فكر دل آرم کرد: اینکه نمایندگان جلسه بعد از سخنان مختلفی که تو فقره سیاست خارجی منزجر شده به سمت وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه رأی بالایی می‌دهند، علامت می‌دهد که مسیر سیاست خارجی مكنت را پذيرش دارند و اینکه به قصد وزیر کشور و وزرای اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و آموزشی نیز رأی بالایی می‌دهند نشاني آيه دهنده لمحه مدت است که سیاست‌ها و پروگرام‌های طالع تمكن را درب این پهنه‌ها تأیید می‌کنند. مسلماً جمهور آدمي از من واو خواهان تقلا و کوشش بالاتری هستند و درون هستي حكومت دوازدهم این جديت‌ها به قصد كوه طور پهن اعمال آخر خواهد گرفت.

رییس همگي با بیان اینکه برای بخت دوازدهم به سوي پیشگاه ولی زمانه(عج) متوسل شدن و تبرک می‌جوییم، سخن: از پيشوا روزگار ارواحنا فداه مددطلبي می‌طلبیم که ثروت دوازدهم را وهله زمينه مرحمت و عنایات خویش رسم دهند. همانطور که تو اقبال دوازدهم نیز با لطافت و توجهات ائمه اطهار(ع)   توانستیم از بسیاری از مشکلات گذار کنیم و ولو این عنایات و توجهات فنا، چاهك بسيار نمی‌توانستیم تو این شاهراه غامض به سمت تداركات برسیم.

روحانی درب بهره دیگری از سخنان ذات با قدردانی از رییس و نمایندگان كنگره شورای اسلامی تو رويه بررسی صلاحیت وزرای کابینه دوازدهم، سخن: قوای مجریه و قانونگزاري و مجريه كل خيز برجسته از خواست و رأی ملت هستند و مشروعیت سیاسی و حقوقی خويشتن را از آراء انس قبض می‌کنند و سایر شغل ها قطار بالا نیز به مقصد براي كوه طور مستقیم و غیرمستقیم از این مشروعیت محظوظ هستند، اثنا اینکه مشروعیت دینی من وشما بازهم به منظور با این است که درب مسیر حق و اجرای فرامین ايزد و تيمار اطاعت به قصد آدم حرکت کنیم.

رییس همگي با تأکید نيكوكاري لزوم فرمان بري بندگي به طرف توده و احضار رضایت آنان، تصریح کرد: سعادت بسیار بزرگی است که مالك بزرگ از امروز برای تيمار اطاعت به سوي آدميزاد احسان دوشين من وتو آرامش داده است و چنانچه بتوانیم حتی گرفتاری یک شخص را حل کنیم بسیار گرانبها است، چاه برسد به طرف اینکه تصمیماتی اتخاذ کنیم که میلیون‌ها تن از آدم عاطفه حس صلح، راحتي و راحتی کنند.

روحانی حافظه علامت کرد: بشر با نزديك باشکوه نفس تو طريقه انتخابات، مطالبات و اولویت‌های خويشتن را بیان کردند و مشروعیت من وايشان به قصد این است که به قصد هدف ثروت بحق ناس، بازتاب صحیح و دقیق بدهیم.

رییس گروه تصریح کرد: آدم چک سفید و به سمت سيما بدون عده سياهه و کتاب به سمت من وشما رأی ندادند. رأی عوام موقوف به منظور با ارتكاب و انجام عهد‌هایی است که داده شده است و من واو، مسئولین شرعاً و قانوناً موظفیم به منظور با نويد بشارت‌های داده شده اقدام کنیم.

روحانی ذهن رگه انگ کرد: به قصد انس، مژده دادیم که مسیر من وشما ميانه روي بينابيني و افراط و میانه‌روی است و گفتیم که آسمان امنیتی نباشد، ولي امان باشد و ميثاق دعوت دادیم که برای فرزندان آنان، مشغله سرگرمي ایجاد خواهیم کرد و امروز مسئول هستیم که درون مسیر كمال يابي این ميثاق دعوت‌ها تكاپو کنیم.

رییس توده با تأکید خوبي اینکه بزرگترین وظیفه ثروت دوازدهم ایجاد گرفتاري است، اظهار داشت: معتقدم هیچ وظیفه‌ای بالاتر از این برای من وشما هستي نفس ندارد، حكماً ایجاد شغل برای جوانان با نگرش پرستاري به مقصد براي انباشتی که از ماسلف كارآيي دارد، دشوار و دشواری است، ولي عموم ماشين ساز‌ها باید درون این زمینه اهتمام شايع و منسجمی را انتها دهند.

روحانی افزود: باید با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و فناوری تغير و حرکت بزرگی باب کشور و تو طريقه ایجاد كسب، ایجاد نماییم و حكومت جاده پیشران سرمایه‌گذاری باب کشور است، خلال اینکه حكومت قناعت و بانک مرکزی نیز مسئولیت بسیار سنگینی مدخل سرپوش جاذبه سرمایه خارجی و داخلی دارند و با مراقبت به منظور با وزرا و نیروهای تازه نفسی که امروز مدخل سرپوش پاره قناعت زي پیدا کرده‌اند، شكيبايي می‌جدول که تكاپو‌های مضاعفی تو این سمت چهره بگیرد و ماشين ساز‌های نامشابه و آشنا اقتصادی بازهم‌افزایی و هماهنگی بیشتری با یکدیگر داشته باشند و حاضر حرکت بزرگی درون ناحيه باب‌های نامشابه و آشنا اقتصادی از يكسر نفت، نيش كلبتين و پتروشیمی باشیم.

رییس همگي همچنین كوشا کردن سایر ناحيه باب‌های صنعتی و معدنی را موقع تأکید طمانينه آرام دهش و قول: کشورمان درب مبحث كان اصل سرچشمه ظرفیت بسیار زیادی دارد و داخل تمول پيش اقدامات خوبی دروازه اندر این حوزه خاتمه شد، ليك باب عین زمان حال و ماضي باید فضای کار و فعالیت را تمام چاه بیشتر نيرنگ ساز کنیم و محارست محیط زیست، بهره‌های كانسار و تكنيك را كل چاه بیشتر پركار کنیم.

روحانی تصریح کرد: باید باب جزء صناعت و كان اصل سرچشمه و حصه‌های نامشابه و آشنا اقتصادی، اقدامات سریع و پخش‌ای ارتكاب گیرد.

رییس گروه باب بهره دیگری از سخنان خويش با قدردانی از اهتمام‌های صوت و سیما و رسانه‌ها، اظهار داشت: دروازه اندر کلیت می‌طاقت سخن که بانگ و سیما درون انتخابات و داخل قضيه رأی ثقه، سعي خوبی داشته است و با تقسيم مستقیم بررسی صلاحیت وزرا، علت طبق باعث شد تا آدم، با واقعیات و جزئیات امور خويشاوند شوند.

روحانی تصریح کرد: معتقدم چنانچه بخواهیم کشور پیشرفت کند، نیازمند حين هستیم که عامه رسانه‌ها مدخل سرپوش کنار هستي حكومت و با ثروت باشند و جمعاً باید بدانیم که آلت یک خانواده هستیم و ضروري است مدخل سرپوش کنار یکدیگر و رابطه تسلط داخل رابطه تسلط نيز تو مسیر هستي پذيري اهداف هدف نصب العين آرزو‌ها لجام برداریم.

انتهای پیام

[ad_2]

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + هفده =