سنجش با پشه ذباب‌های سفید تشدید شد

[ad_1]

مقابله با مگس‌های سفید تشدید شد

رییس دائره محیط زیست شهر تهران با مداقه به قصد افزایش مقدار پشه ذباب های طب سنتی
سفید دروازه اندر پایتخت و ایجاد رنجه برای شهروندان، از تشدید تماس شهرداری تهران برای محاربه با پشه ذباب‌های سفید گزارش قضيه قسط.

سلامت

محمد حسین بازگیر داخل حرف‌وگو با ایسنا حرف: شهرداری تهران اقدامات خويش را درون فقره جنگ با پشه ذباب‌های سفید تشدید کرده است و درختانی که بیشتر و زیادتر دارای این پشه ذباب‌های سفید هستند را تغسيل می‌کند.

وی همچنین حرف: مبارزات فیزیکی با پشه ذباب‌های سفید مدخل سرپوش زمان حال و ماضي خاتمه است.

وی درب بقيه با بیان اینکه بررسي ها مدخل سرپوش موقعيت سفید بالک‌ها با تندي زیاد درب آينده انتها است بيان امیدواری کرد که زودتر نتیجه مطالعه استيناف‌ها و تحقیقات دايره هامه شناسی حكومت غزا کشاورزی تابان شود.

ﺑﺎﺯﮔﯿﺮ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﺣﺎﻝحاضر ﺟﻤﻌﯿﺖ این ﻋﺴﻠﮏﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺭﯾﯿﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺭزه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ شده، اظهار کرد: ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮوندﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

انتهای پیام

مقابله با مگس‌های سفید تشدید شد

[ad_2]

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + دوازده =