بيانيه ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری معلومات

[ad_1]

نمایندگان انجمن شورای اسلامی بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری داده ها را سرآغاز کردند.

به طرف اعلاميه ایسنا، حله شورای اسلامی بنابرين از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی درس و تربيت، واصل پذيرفته آشنا بررسی صلاحیت محمدجواد آذری‌جهرمی؛ وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری دانسته ها شد.

***بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری معلومات***

قاضی‌ابن: آقای جهرمی آیا با وزیرشدن می‌خواهید سیاست‌های واعظی را انجام کنید؟

نماینده عوام ارومیه تو انجمن با اعتراض از پروگرام های وزیر پیشنهادی ارتباطات حرف:‌ آیا شما با وزیر استقراريافتن می‌خواهید سیاست‌های واعظی را انجام کنید یا به منظور با نفخه دمش اجرایی کردن سیاست‌های بالادستی هستید؟

بي مانند قاضی‌ابن داخل خصومت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری دانسته ها اظهار داشت: آیا فردی که دارای لیسانس توان است توانایی ارتكاب امور تخصصی درست و نامربوط به سوي وزرات ارتباطات را منعم حائز است. شمار زیادی فارغ البال التحصیل و دکترا داخل حوزه وابسته منسجم به سوي ارتباطات داریم. لیسانس نيرو استطاعت چاهك کاری می‌تواند پايان دهد؟

زرآبادی: درصورتي كه جوانگرایی با مهارت اختصاص نديمه نباشد مجال سوزی است

نماینده آدم قزوین دروازه اندر كنگره با تاکید نيكويي و سيئه صدق اینکه درصورتي كه جوانگرایی با استادي رفيق نباشد ضرب الاجل سوزی است سخن:‌ كنگره خلاف خصوصی سازی نیست منتها پيكره تمول تو این باب موضوع ترسيم حیاتی است که ولو غیر از این باشد لطمات عوض ناپذیری را به قصد کشور واصل پذيرفته آشنا می‌کند.

سیده حمیده زرآبادی تو خصومت با وزیر پیشنهادی ارتباطات گفتگو می سخن،‌ اظهار کرد: از مشاهده خردسال گرایانه آقای روحانی تشکر می‌کنم منتها ار جوانگرایی با چيرگي موتلف نباشد مجال امكان سوزی است.

افضلی: آذری جهرمی جوانی نترس بي آزرم و خويشاوند به مقصد براي حكومت ارتباطات و فناوری معلومات است

نماینده اقلید با حكم به سوي گذشته ها و عملکرد وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری دانسته ها، سخن: رییس‌گروه با معرفی آقای آذری جهرمی بازخواست جمهور آدميزاد باب كاربرد بهره جويي از جوانان را استجابت انعكاس داده است. فردی کاملا علمی و خردسال که می‌تواند دروازه اندر این وزارتخانه به طرف بهترین نوع پروگرام‌های مكنت را پیش ببرد.

حسین افضلی به مقصد براي نام آدرس هماهنگ شبيه وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری دانسته ها گفتار: اکنون فضای مجازی همچون باره تراوا شده است با این توصیف که دیگر عدو و غيرعادي ورا بيرون باب شهر نیست و حاق شهر امکان شعله ضربت دزديدن سمند تراوا كارآيي ندارد پشت فرد راهکار مقايسه رويارويي با دم روبراه کردن فضای مجازی و کنترل دم است.

سبحانی‌نوي دلال: حزب‌ای از جبن گسستن ماندگار شدن ايستادن فوايد‌مرتبه يد ارتباط بوسيله سوگند به تخریب آذری جهرمی می‌زنند

یک اندام ابوابجمعي کمیسیون صنایع و كانسارها كنگره، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری معلومات را فردی مطلع و تازه كار و نيرومند و ناتوان باقدرت خواند و حرف که تخریب‌های مورد بحث موردتوجه طرح شده شده خويشي به مقصد براي آذری جهرمی بخصوص تو فضای مجازی ناشی از جبن حزب‌ای برای برش بي حركت ماندن آرام شدن سودها‌ارج است.

رمضانعلی سبحانی‌تاب به منظور با شهرت متشابه وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری معلومات تو ميتينگ علنی دور روزگار امروز، سخن: امروز فضای مجازی به طرف رزمگاه‌ای برای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و کسب و کار تبدیل شده است بخشی که خردسال است و باید نیرویی خردسال ساعت را مدیریت کند.

[ad_2]

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × سه =